Ottema-Kingma Stichting

De OKS-bibliotheek

Nanne Ottema vormde een zeer uitvoerige (ruim 20.000 titels), kwalitatief hoogstaande bibliotheek, die hij de Princessehof-bibliotheek noemde. Na zijn dood in 1955 heeft de OKS de boekencollectie voortdurend uitgebreid. Van deze collectie is ongeveer een derde deel geschonken aan Tresoar en veel eerder de titels betreffende de maritieme geschiedenis aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het resterende deel was in de bibliotheek van het Keramiekmuseum Princessehof te raadplegen en omvatte naar schatting 15.000 boeken. Deze boeken zijn medio 2012 ook naar Tresoar overgebracht en worden daar via de algemene catalogus ontsloten.

Dit in 2010 overgebrachte deel van de bibliotheekcollectie richt zich niet alleen op de materi├źle, technische en stilistische aspecten van keramische objecten, maar ook op de historische, sociale en culturele context van de plaats en de periode waarin deze objecten zijn ontstaan.

Tresoar streeft er naar om vanuit de gehele OKS-collectie in samenhang met bibliotheekcollecties van andere instellingen in Frysl├ón te komen tot ├ę├ęn centraal beheerde en toegankelijke kunsthistorische boekencollectie voor Frysl├ón.