Ottema-Kingma Stichting

De Nanne Ottema bibliografie

Nanne Ottema is een uiterst productief schrijver geweest over heel uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kunst, kunstnijverheid, heemschut en cultuur. De talloze krantenartikelen, bijdragen in vaktijdschriften en boeken zijn nu alle in de database opgenomen en worden digitaal beschikbaar gesteld (zie www.oks.nl/collectie).

Hieronder een pagina uit: Het aardewerk in Friesland in gebruik in het laatste kwart van de 16e eeuw. De Vrije Fries XXVI, 1918, 63—102.