Ottema-Kingma Stichting

Aanvragen bij de OKS

Hoe aan te vragen?

Richtlijnen en voorwaarden

Projectetalage 
 

aanvraag indienen

De OKS richt zich op het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Fryslân.
Eén van de manieren waarop ze dat doet is door middel van het verlenen van financiële steun voor relevante projecten. De aandachtsgebieden zijn projecten en publicaties op het gebied van de Friese kunst en cultuur, met een voorkeur voor Friese kunstnijverheid. Tevens ondersteunt ze aanvragen die de kennis omtrent de Friese kunst en cultuur verbeteren.
Ook heemschut valt onder de doelstelling van de stichting. De restauratie van monumenten valt evenwel buiten het toekenningsbeleid.
Alle aanvragen worden getoetst aan de doelstelling van de stichting. Verder wordt gekeken naar het effect op lange termijn en de mate waarin de aanvragende organisatie bereid is eveneens in het betreffende project te participeren. De voorkeur gaat uit naar projecten die ook door derden wordt ondersteund.

Het aantal ontvangen en toegekende aanvragen was de afgelopen jaren als volgt:

2008: 52 aanvragen, waarvan 17 werden gehonoreerd

2009: 47 aanvragen, waarvan 17 werden gehonoreerd

2010: 56 aanvragen, waarvan 16 werden gehonoreerd

2011: 61 aanvragen, waarvan 30 werden gehonoreerd

2012: 62 aanvragen, waarvan 19 werden gehonoreerd

2013: 59 aanvragen, waarvan 18 werden gehonoreerd